Patent Tescil Başvurusu

Ön Araştırma

Buluş ile ilgili Patent başvurusu yapılmadan önce gerekli ön araştırmanın yapılması büyük önem taşımaktadır. Zira birçok patent başvurusu yenilik kriterini  taşımadığından dolayı belge alamamaktadır. Patent ön araştırması ile

patent sürecindeki maliyetler ve zaman kaybı gibi olumsuzlukların önüne geçilmiş olur.

 

Patent Başvurusunun Hazırlanması

 

Patent ve Faydalı Model başvuruları için, başvuru dosya hazırlanış şekilleri aynıdır. Patent ve Faydalı model başvurusu  için gerekli unsurlar aşağıda yer almaktadır:Başvuru formu
Başvuru ücreti
Tarifname
İstemler
Özet
Resimler (zorunlu değil)

 

Tarifname

 

Tarifname, buluşun detaylı bir şekilde anlatıldığı bölümdür. Tarifname, buluş konusunu ilgilendiren alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak şekilde hiçbir şey gizlenmeden açık ve ayrıntılı bir biçimde hazırlanmalıdır.

 Buluşun anlaşılır olmasını sağlamak adına, tarifnamenin aşağıdaki kısımlardan oluşması tavsiye edilir:

 

Teknik Alan

 

Buluşun hangi teknik alanla ilgili olduğu kısaca (birkaç cümle ile) belirtilir.

 

Tekniğin Bilinen Durumu

 

Benzer buluş, teknoloji ya da ürünler (tekniğin bilinen durumu) buluşun anlaşılması, araştırılması ve incelenmesi için tarifnamenin bu kısmında anlatılması önem arz eder.

 

Buluşun Amacı

 

Buluşun, tekniğin bilinen durumuna getirdiği yenilikler,sağladığı avantajlar veya çözdüğü problemler anlatılmalıdır. Buluşunuzun çözdüğü problemlerin ve sağladığı avantajların anlaşılabilecek şekilde ortaya konması önemlidir.

 

Şekillerin açıklaması

 

Başvuruda resimler bulunuyorsa, bu resimlerdeki şekillerin kısa açıklamaları bir liste halinde verilmelidir.

 

Buluşun açıklaması

 

Bu kısım, , buluşun tüm detayı ile anlatılmaya başlandığı kısımdır. Anlatım esnasında, parça ya da özellikten bahsedildikten hemen sonra ilgili referans işareti parantez içinde yazılmalıdır.

 

Buluşun sanayiye uygulanma biçimi

 

Buluşun ne şekilde uygulanabileceği, sanayide ne şekilde yaralanılabileceği  ve nerede kullanılabileceği gibi konular belirtilir.

 

İstemler

 

İstemler, buluşun korunması talep edilen ve yeni olduğu iddia edilen teknik özelliklerinin belirtildiği kısımdır. Koruma kapsamı istemlerle belirlenir. Korunması istenen teknik özellikler istemlere yazılmalıdır. İstemlerde belirtilmeyen özellikler korunamaz.

İstemler tarifnameye dayanmak zorundadır. İstemlerde bahsedilen konuların tarifnamede mutlaka açıklanmış olması gerekir. Tarifnamede bahsedilmemiş bir özellikten istemlerde bahsedilemez.

İstemler, buluşa konu olan tüm temel özellikleri içeren ana (bağımsız) istem

içermelidir. Bu ana istemdeki özelliklere ek olarak korunmak istenen alt teknik özellikler varsa, bunlar da bağımlı istemler şeklinde düzenlenebilir. Bir patent başvurusunda ana (bağımsız) istem bulunması zorunludur, ancak bağımlı istem bulunması zorunlu değildir

 

 

Özet

Buluşla ilgili olarak genel teknik bilgileri içeren kısımdır.

 

 

Patent başvurusu yapılması

 

Yukarıda belirtilen kriterlere göre hazırlanan başvuru evrakı alanında uzman mühendis ve  Türk Patent ve Marka Kurumu patent siciline kayıtlı vekilimiz tarafından Çevrimiçi Evrak Sistemi (ÇES) üzerinden sorunsuz,hızlı ve güvenilir bir şekilde  online olarak başvuru yapılmakta ve başvurunun yapıldığına dair resmi alındı yazısı tarafınıza gönderilmektedir.  

Test

Form Gönderimi

Tamam

PEHLİVANLI PATENT
Adres: Fevzi Çakmak 2 Sokak No:38/20 Kızılay / ANKARA
Telefon: 0312 229 37 75 0312 229 37 76    Fax: 0312 231 60 42