Patent Alma

Patent alma, buluşun patentlenebilirlik kriterlerine uygunluğunun belirlenmesi ile başlayıp  başvuru öncesi ön araştırma,   tarifname, istemler ve  teknik resimleri içeren başvuru dosyasının hazırlanması, başvurunun yapılması, gerekli yazışmaların yapılması ve sürecin takibi gibi işlemleri içerisinde barındıran uzun ve deneyim gerektiren bir süreçtir.

Patentlenebilirlik Kriterleri

 

Bir buluşa patent alınabilmesi için  taşıması gereken şartlar yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik olmak üzere 3 adettir ve  patentlenebilirlik  kriterleri olarak nitelendirilir.

 

Yenilik: Buluşun tekniğin bilinen durumuna dahil olmaması yani patent başvurusu yapılmadan önce dünyanın herhangi bir yerinde erişilebilir sözlü veya yazılı bir şekilde tanıtımının yapılmaması,  kullanılmaması demektir. Bu ve benzeri  kriterlere uyan buluşlar yenidir.

 

Buluş Basamağı: Buluşun, ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumundan aşikâr bir şekilde çıkarılamayacak nitelikte olması anlamına gelmektedir. Tekniğin bilinen durumunu aşma ile anlatılmak istenen, teknik durumun şimdiki duruma göre belli bir mesafe kaydetmiş olmasıdır.

 

Sanayiye Uygulanabilirlik: Bir buluşa patent verilebilmesi için  tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir, uygulanabilir veya kullanılabilir nitelikte olması gerekmektedir.

 

Patent ile koruma kapsamı dışında kalan başvurular

Buluşunuz için patent  başvurusu yapmadan önce dikkat etmeniz gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

Buluş Niteliğinde Sayılmadığı için Patent Verilemeyecek Konular

 Keşifler, bilimsel teoriler, matematiksel yöntemler

 Zihni, iş veya oyun faaliyetlerine  ilişkin plan, kural ve yöntemler

 Bilgisayar programları , yazılımlar

 Edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri

 

Buluş Niteliğinde Olmalarına Rağmen Patentle Korunamayacak Buluşlar

 Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar patentle korunmaz.

 Bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler

 İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak  tüm tedavi yöntemlerine patent verilemez.

 İnsan bedeninin öğelerinden birinin keşfine patent verilemez.

 İnsan klonlama işlemlerine, İnsan  genetik kimliğini değiştirme işlemlerine,

      İnsan embriyosunun sınai ya da ticari amaçlarla kullanılmasına,

      İnsan ya da hayvanlara acı çektirebilecek genetik kimlik değiştirme işlemleri ve bu işlemler sonucu elde edilen hayvanlara patent verilemez.

Test

Form Gönderimi

Tamam

PEHLİVANLI PATENT
Adres: Fevzi Çakmak 2 Sokak No:38/20 Kızılay / ANKARA
Telefon: 0312 229 37 75 0312 229 37 76    Fax: 0312 231 60 42