Tasarım Tescil Süreci

Tasarımların tescil süreci şekli inceleme, yenilik incelemesini de içeren içerik incelemesi, yayım, itiraz ve belgelendirme olarak beş ana işlem sürecinden oluşmaktadır.

Şekli İnceleme

Başvuru için gerekli evrakların başvuru esnasında sunulup sunulmadığı, sunulmuş ise bu evrakların ilgili Yönetmelik maddelerinde belirtilen niteliklere uygun olup olmadığının incelenmesidir. Başvuruların şekli eksiklik içermesi durumunda Türk Patent ve Marka Kurumu, başvuru sahibine bu eksiklerin giderilmesi için süre tanımaktadır. Belirtilen süre içerisinde eksikliklerin giderilmemesi, tasarım tescil başvurusunun işlemden kaldırılmasına neden olmaktadır.

Yenilik İncelemesi (İçerik incelemesi)

Şekli şartlar açısından eksiklik görülmemesi durumunda başvuru, kanunun ilgili maddesi hükümlerince içerik yönünden incelemeye tabi tutulur. Buna göre;

a) Tasarım veya ürün tanımına uygun olmayan,

b) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı,

c) 3 üncü madde kapsamına girmeyen gerçek veya tüzel kişilerce yapılan,

ç) Hükümranlık alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren,

d) Yeni olmadığı tespit edilen, tasarım tescil taleplerini reddeder.

 

Yayım

Şekli inceleme ve Yenilik incelemesi yönünden uygun bulunan tasarım tescil başvuruları Tasarım Siciline kaydedilir ve ilgili ilk Bültende yayımlanır.

İtiraz

Yayıma çıkan başvurulara gerçek ve tüzel tüm kişi ve kuruluşlar gerekçeleri ile birlikte itiraz edebilir. Yapılan itirazlar haklı görülürse Kurul tarafından alınacak karar, “tescilin devamı” ya da “kısmen devamı” yönünde olabileceği gibi “tescilin hükümsüzlüğü” yönünde de olabilir.

Belgelendirme

3 aylık yasal itiraz süresi içerisinde tasarım tesciline ilişkin itirazda bulunulmaması ya da yapılan itirazlar sonucunda alınan Kurul kararının “tescilin devamı” ya da “kısmen devamı” şeklinde olması durumunda tasarım tescil belgesi hazırlanır ve başvuru sahibine gönderilir.

Test

Form Gönderimi

Tamam

PEHLİVANLI PATENT
Adres: Fevzi Çakmak 2 Sokak No:38/20 Kızılay / ANKARA
Telefon: 0312 229 37 75 0312 229 37 76    Fax: 0312 231 60 42