Marka Tescil Başvurusu

Marka başvurusu, e-imza ya da mobil imza kullanılarak veya rezervasyonlu sistem ile de yapılabilmektedir. Fakat rezervasyonlu sistem e-imza ve mobil imza ile yapılan başvurulara göre ücret ve süreç açısından farklılık gösterdiğinden e-imza veya mobil imza ile başvuru yapılması tavsiye edilmektedir. Rezervasyonlu sistem ile yapılan başvurunun başvuru tarihi , başvuru evraklarının kurum tarafından teslim alındığı tarihtir. E-imza ya da mobil imza ile  yapılan başvurunun başvuru tarihi ise başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulduğu tarihtir. Kanunla belirtilen kriterlere uygun olarak, eksiksiz hazırlanan başvurular Kurum tarafından başvuru tarihi, saati ve dakikası itibariyle kayıt altına alınmaktadır. Başvurunun kayıt altına alınması ve korunma süresinin başlaması tescil olacağı anlamına gelmez. Başvurusu yapılan markanın kurum nezdinde ki marka uzmanları tarafından şekli ve hukuki kriterlere uygunluk incelemesi yapılır.

 

ŞEKLİ İNCELEME

Markanın Kanunda belirtilen kriterlere uygun bir şekilde tescil edilebilmesi için Kuruma yapılan başvurunun ilk olarak şekli incelenmesinin yapılması gerekmektedir. Bu aşamada herhangi bir eksiklik olması durumunda  başvuru sahibine eksiklik ve hataları gidermesi için iki aylık süre verilir. Bu süre zarfında eksikliği veya hataları tamamlanmayan başvurular mevzuat hükümlerine göre hükümden düşmektedir.Şekli ve hukuki inceleme sürecinin olumlu sonuçlanmasından sonra marka başvurusu Resmi Marka Bülteni’nde yayımlanmaktadır.

 

YAYIM VE YAYIMA İTİRAZ

Başvuru şartlarına uygun olarak yapılmış, şekli ve hukuki kriterlere göre reddedilmemiş bir marka Resmi Marka Bülteni’nde 2 ay süreyle yayımlanmaktadır. 2 aylık yayım süresince 3. Kişiler tarafından herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda markanın tesciline karar verilir ve başvuru sahibinden marka tescil belgesi düzenleme ücreti talep edilir.

Marka 2 aylık yayım sürecinde iken 3. Kişiler tarafından marka benzerliği veya öncelik hakkı iddiasıyla itiraz yapılmış ise itiraz konusu Markalar Dairesi Başkanlığınca incelemeye tabi tutulur ve karara bağlanır. Karar itiraz sahibi ve başvuru sahibine bildirilir. Ancak  başvuru sahibi ve  itiraz sahibi istediği takdirde, kararın tebliği edildiği tarihten itibaren 2 ay içerisinde  Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurul (YİDK) nezdinde  karara itiraz edebilir. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme kurulunun (YİDK) verdiği karar  kesindir.Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararı ancak Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları mahkemesine taşınarak  kararın iptali  istenebilir.

Test

Form Gönderimi

Tamam

PEHLİVANLI PATENT
Adres: Fevzi Çakmak 2 Sokak No:38/20 Kızılay / ANKARA
Telefon: 0312 229 37 75 0312 229 37 76    Fax: 0312 231 60 42